Komunikuj się świadomie... czyli jak rozmawiać żeby się dogadać
infoSfera

Kompromis ślepy zaułek mediacji

W powszechnej opinii mediacje mają służyć temu, by znaleźć rozwiązanie danego problemu, a rolą mediatora jest wypracowanie kompromisu. To błąd w podejściu do procesu mediacji. Kompromis zabija kreatywność i podsuwa gotowe scenariusze, najczęściej nieuwzględniające oczekiwań obu stron. /Miesięcznik Benefit/Rozwój/

Empatia - skuteczne narzędzie wspierające proces mediacji

Dla wielu menedżerów empatia to coś, na co nie ma miejsca w świecie biznesu.

To bardzo mylne założenie i często brzemienne w skutki. Odgadywanie wartości i sensu działań, jakie towarzyszą innym osobom, to cenna umiejętność – skutecznie wspiera wszystkie sytuacje, w których strony nie potrafią usłyszeć siebie nawzajem. /Miesięcznik Benefit/Negocjacje/

 

Przeszkody w mediacji

Każdy konflikt w relacjach zawodowych jest wyzwaniem. Zarówno dla stron bezpośrednio w niego zaangażowanych, przełożonych, jak i postronnych świadków. I każdy z nich jest szansą na polepszenie wzajemnych relacji, sposobu komunikacji, podziału zadań. /Miesięcznik Benefit/Negocjacje/

Wizja z autentycznym poparciem

Każda zmiana w firmie niesie ze sobą szansę na rozwój, ale jest też wyzwaniem dla menedżera, który ją wprowadza. Niezależnie od tego, czy zmiana ma charakter drastycznej rewolucji, czy powolnej ewolucji, zawsze towarzyszy jej pewien opór ze strony pracowników / Miesięcznik Benefit/Rozwój/.

Żółta kartka dla lidera. I co dalej?

Realizacja kluczowego dla firmy projektu, pozyskanie strategicznego klienta, wykonanie zakładanych planów sprzedażowych. To zadania, które są dla menedżera przepustką do awansu, kamieniem milowym na ścieżce rozwoju, potwierdzeniem wysokiej pozycji w firmie.

Zobacz więcej w infoSferze...