Komunikuj się świadomie... czyli jak rozmawiać żeby się dogadać

Pokaz archiwum

Kursy

Kursy

To cykliczne spotkania, które odbywają się w ustalonych odstępach czasu. Dedykujemy je osobom, które chcą stopniowo włączać do codziennego życia wiedzę zdobytą podczas zajęć. Odstęp czasowy między kolejnymi zajęciami pozwala konfrontować wiedzę zdobytą podczas wspólnych ćwiczeń z sytuacjami z codziennego życia.

Wszelkie wynikające stąd obserwacje są z kolei omawiane w trakcie następnego spotkania. W efekcie każdy uczestnik kursu ma szansę zapoznania się z wieloma przykładami zdobytej wiedzy w praktyce, działania na tzw. żywym organizmie.

Kursy zaplanowane w najbliższym czasie: