Komunikuj się świadomie... czyli jak rozmawiać żeby się dogadać

Nie jestem zrozumiany, nie jestem słyszany - jak komunikować się na co dzień - czwartek

kurs2photo

Cykl 5 spotkań dla osób, które chcą zmiany swojego sposobu komunikacji i chcą się dowiedzieć jak na co dzień rozmawiać żeby się "dogadać". Kurs ten również rekomenduję wszystkim tym, którzy słyszeli o Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communcation NVC) Marshalla Rosenberga i chcą wdrażać i praktykować tą metodę w swoim życiu. W ciągu pięciu spotkań wspólnie ćwicząc, dzieląc się swoim doświadczeniem w budowaniu naszych codziennych relacji, będziemy pracować nad zmianą swoich nawyków w sposobie wyrażania emocji i potrzeb. Czas między zajęciami będziemy mogli wykorzystać na doświadczanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w życiu.

Tematy spotkań:

 • Wprowadzenie do 4 kroków NVC – obserwacja, uczucia, potrzeba i prośba, jak możemy skutecznie wykorzystywać w codziennym życiu.
 • Jakie słowa i sformułowania przyczyniają się do konfliktów?
 • Jak unikać osądów, jak unikać krytyki czyli jak działają obserwacje i fakty w codziennej komunikacji.
 • Kiedy myślimy, że czujemy a kiedy posługujemy się rzeczywistymi uczuciami i o tym jaka jest rola uczuć w rozstrzyganiu konfliktów.
 • Jak dzielić się empatią z sobą i innymi.
 • Jak odróżnić prośbę od żądania czyli jak prosić w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Po ukończonym kursie:

 • Lepiej rozumiesz siebie i swoje reakcje w różnych sytuacjach
 • Mówisz jasno o swoich uczuciach i potrzebach
 • Jesteś bardziej świadomy co stoi za wypowiadanymi zarzutami i oskarżeniami
 • Doświadczysz siły empatii jako narzędzia pogłębiającego kontakt z samym sobą i innymi
 • Potrafisz wyrażać swoje prośby

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Prowadzący: Marzena Iwańczuk
 • Termin: raz w miesiącu - czwartek  -  28.02 ; 21.03 ; 18.04 ; 23.05 ; 13.06.2013 -     
 • Pierwsze spotkanie: 28.02.2013
 • ZBIERAMY GRUPĘ
 • Godziny: od 17:30 do 20:30
 • Wielkość grupy: 8-12 osób
 • Inwestycja: 45 zł za spotkanie
 • Potwierdzeniem zapisu jest zgłoszenie oraz dokonanie płatności 90 zł za pierwsze i ostatnie spotkanie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia.
 • Pozostałe wpłaty za spotkanie proszę uiszczać do 7 dni przed kolejnym spotkaniem czyli do :15.03; 12.04; 17.05.2012
 • Miejsce: Ośrodek Rozwoju Strefa Inspiracji ul. Paulińska 4/8 pok. 21 , tel: 603 671464

Napisz do nas jeżeli jesteś zainteresowany tym kursem!