Komunikuj się świadomie... czyli jak rozmawiać żeby się dogadać
Szkolenia dla organizacji

Mediacje - skuteczne narzędzie rozwiązywanie konfliktów w zespołach i organizacjach

Dla kogo:

Warsztat kierujemy do menedżerów i liderów zespołów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne poprzez rozwój sprawności mediacji i konstruktywnego budowania porozumienia.

Opis szkolenia:

O konfliktach wiele już zostało powiedziane. Wiemy co jest ich przyczyną, jakie są ich rodzaje i że teoretycznie każdy z nich jest do rozwiązania. W praktyce jednak wywołują strach i raczej od nich uciekamy, zakładając, że rozwiążą się same. Brakuje nam praktycznych umiejętności, które dadzą nam odwagę codziennego mierzenia się z powstającymi trudnościami i konfliktami w zespole. Dlatego celem szkolenia jest przekonanie menadżerów i liderów, że konflikt w zespole nie musi łączyć się z utratą wizerunku i dobrej atmosfery pracy. Nie musi prowadzić do długotrwałych spraw w Sądzie Pracy lub kosztownej rotacji pracowników.

mediacje 

Konflikt może stać się dla nich inspiracją w odkrywaniu nowych strategii współpracy i rozwoju. Może stanowić naturalny element inspiracji, szczególnie w ściśle współpracujących zespołach. Kluczem jest wyposażenie menadżerów w umiejętności mediacji i sprawnego budowania kontaktu.

Proces uczenia mediacji jest prowadzony w oparciu o przykłady, które są zaczerpnięte z środowiska uczestników biorących udział w szkoleniu. Pozwala to na ich zaangażowanie w ćwiczenia i zdobycie praktycznych umiejętności. Szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów, którzy pełnią funkcję coachów prowadzących uczestników w praktycznym radzeniu sobie z procesem mediacji.

Korzyści:

 • Szybsze rozwiązywanie konfliktów – wzrost efektywności i jakości pracy dzięki umiejętnemu radzeniu
  sobie z trudnymi sytuacjami i pozyskanemu zadowoleniu pracowników.
 • Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania na trudne sytuacje, czyli zyskanie dobrego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia procesu mediacji.
 • Pozyskanie umiejętności wykorzystania konfliktu jako źródła nowych strategii współpracy.
 • Zmiana sposobu postrzegania konfliktu jako sprzecznego z naturą, na proces będący naturalną część naszego życia w grupie.
 • Umiejętność radzenia sobie z konfliktem w celu zapobiegania jego dalszej eskalacji a w konsekwencji oszczędność czasu i pieniędzy, które nie zostaną wydane na potencjalne postępowania sądowe i poszukiwanie nowych pracowników.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu wspierania innych w radzeniu sobie z konfliktem.


Program:

1. Wpływ naszych przekonań o konflikcie na sposób jego rozstrzygnięcia

 • sposoby postrzegania konfliktu jako czynniki utrudniające kontakt
 • efekty zaniedbania konfliktu
 • kiedy konflikty przynoszą najwięcej pożytku?

2. Zasady budowania kontaktu między stronami konfliktu

 • przeszkody w mediacji – praktyczna umiejętność obserwacji
 • wykorzystanie empatii – kontakt z uczuciami i potrzebami każdej ze stron
 • aktywne słuchanie jako narzędzie wspomagające proces mediacji
 • jak nakreślić optymalne rozwiązanie?

3. Wprowadzenie modelu mediacji wraz z ćwiczeniem kolejnych kroków

 • jak określić rolę mediatora?
 • określenie celu mediacji jako wybór dalszej drogi działania
 • zapoznanie z głównymi narzędziami używanymi przy mediacji
 • słuchanie stron, tłumaczenie i ich odzwierciedlanie w praktyce
 • jak wspierać strony, by usłyszały się nawzajem?
 • przerywanie - skuteczne narzędzie w przywracaniu mediacji na właściwy tor
 • kiedy możemy rozpocząć poszukiwanie rozwiązania?