Komunikuj się świadomie... czyli jak rozmawiać żeby się dogadać
Porozumienie bez Przemocy - Nonviolent Communication NVC Marshalla Rosenberga

 

Dlaczego NVC działa?
 • Pokazuje jak w praktyce używać słów by budować kontakt
 • Wskazuje nasze potrzeby jako główny motywator naszych działań
 • Uczy docierania do najważniejszych, pierwotnych potrzeb ludzkich
 • Pokazuje jak brać odpowiedzialność za własne uczucia i wybory
 • Uczy jak unikać obwiniania innych
 • Wskazuje jak intencja czyli chęć nawiązania kontaktu i ciekawość drugiej osoby, pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu relacji
 • Uczy jak budować strategie aby dojść do wspólnego rozwiązania
 

 

Do podstawy procesu komunikacji NVC należą 4 elementy, które budują proces i przyczyniają się do nawiązania kontaktu i wzajemnego zrozumienia.

1. Wyrażamy obserwację. Za pomocą faktów opisujemy to co widzimy a nie myślimy na ten temat.

Przyszedł 20 minut po czasie,

2. Rozpoznajemy uczucia jakie w nas się w tej sytuacji pojawiają. Nie przerzucamy odpowiedzialności za to jak się czujemy na kogoś.

Jestem zła i niespokojna,

3. Zastanawiamy się co jest dla nas ważne. O co tak naprawdę nam chodzi. Jaka potrzeba jest nie zaspokojona w tym momencie.

Chcę wiedzieć o tym, że nie może przyjść o ustalonej godzinie. Chcę wiedzieć co się z nim dzieje.

4. Formułujemy konkretną prośbę, która jest pozytywna i ma szansę w tym momencie być spełniona.

Proszę jeżeli widzisz, że nie zdążysz na czas zadzwoń do mnie i powiedz mi o tym.

Kolejność kroków, zawarcie wszystkich elementów nie są tak istotne jak nasza chęć zbudowania i podtrzymania kontaktu. Istotne jest aby mieć świadomość, że trzymanie się faktów, wyrażanie uczuć i potrzeb jest prostą drogą do wyrażenia prośby a co za tym idzie do bycia zrozumianym i usłyszanym. Natomiast każda interpretacja jedynie eskalują naszą złość i podsycają chęć osądzania i obwiniania.

Gdzie działa?
 • W życiu codziennym (negocjowanie ceny w sklepie, spotkanie z wychowawcą dziecka etc.)
 • W relacjach partnerskich i przyjacielskich (skupienie się na własnych potrzebach zamiast oczekiwaniach w stosunku do drugiej osoby, unikanie słów i sformułowań zaogniających konflikt)
 • W kontaktach z dziećmi i rodziną (stawianie granic, wyrażanie próśb, znalezienie klucza do bliskich relacji międzypokoleniowych)
 • W relacjach z przełożonymi i podwładnymi (mediacje, budowanie zespołów, rozwiązywanie konfliktów, rozmowa w sprawie awansu)
Korzyści
 • Rozpoznasz, jakie potrzeby kierują twymi działaniami i zachowaniami
 • Nauczysz się wsłuchiwać w potrzeby i uczucia utajone w cudzych słowach lub stojące za milczeniem
 • Dowiesz się, jak wyrażać prośby tak, aby były zrozumiałe dla innych
 • Zrozumiesz dlaczego warto oddzielać obserwację od osądu i nie przypinać odgórnie etykietek w stylu leń, głupiec
 • Dowiesz się, jak przyjmować krytyczne uwagi i nie traktować ich osobiście
 • Lepiej zrozumiesz siebie i innych zwiększając szansę na sukces tworzonych związków
 • Dowiesz się co oznacza budowanie kontaktu poprzez słowa i obecność - empatia
 • Poznasz jak tworzyć takie strategie działania, które budują wzajemny kontakt