Komunikuj się świadomie... czyli jak rozmawiać żeby się dogadać

Komunikacja zaawansowana wg. M. Roseberga

Komunikacja zaawansowana wg. M. Roseberga

Komunikacja zaawansowana - na co dzień w pracy, w firmie, w zespole, w świecie biznesu

Założenia i cele warszatu

Warsztat ten kierowany jest do tych uczestników, którzy posiadają dobre umiejętności komunikacyjne i są zainteresowani głębszym poznaniem modelu komunikacji według M. Rosenberga. Podczas tego treningu ćwiczyć będziemy rozwijanie empatii wobec siebie i osiąganie jasności wobec własnych potrzeb i celów, jak również klarowne komunikowanie sie bez osądów i ocen wobec innych osób. Przyglądać będziemy się własnym stylom komunikacyjnym aby lepiej sobie radzić z podejmowaniem decyzji i negocjowaniem. Ważnym elementem tego treningu jest również praca z budowaniem odwagi i umiejętności radzenia sobie z konfliktami, szybszym ich rozpoznawaniem i rozładowywaniem. Dzięki modelowi rozwiązywania konfliktów WIN-WIN dowiedzą się Państwo jak można być w zgodzie ze swoimi potrzebami respektując potrzeby innych.

Co jest szczególnego w tym warszatcie?

Warsztat będzie prowadzony w grupie maksymalnie 10 osobowej, aktywnymi metodami szkoleniowymi, umożliwiającymi bezpośredni kontakt z trenerem i pracę nad własnymi przykładami, co jest istotnym elementem dla procesu nauki i zmiany.

Metodologia

Wprowadzenie teoretyczne, praca grupowa - korzystanie z potencjału grupy i efektu synergii, Action Learning – rozwój swych kompetencji w praktyce, odgrywanie ról, moderowana wymiana doświadczeń grupy.

Plan szkolenia

 • 4 kroki w komunikacji według M.Rosenberga
 • Obserwacja bez oceny i interpretacji
 • Budowanie własnej kompetencji emocjonalnej
 • Rozpoznawanie potrzeb jako motoru działania
 • 4 warianty reagowania na negatywny komunikat
 • 3 etapy na drodze wyzwolenia emocjonalnego
 • Prośba , która działa
 • Obchodzenie się ze złością i konfliktem
 • Dochodzenie do sytuacji WIN-WIN

Dla kogo?

Dla kadry zarządzającej i pracowników wszystkich branż

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Terminy: w trakcie ustalania
 • Godziny: od 9:00 do 18:00 w sobotę , od 9:30 do 16:30 w niedzielę
 • Wielkość grupy: 8-10 osób
 • Prowadzący: Marzena Iwańczuk, Elżbieta Poszumska
 • Miejsce: ul. Polaka 21/4, Fabryka Sensu
 • Inwestycja: 350 zł/ osoba, 280 zł dla uczestników innych szkoleń w ramach Makrosfery
 • W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek i przyjazne warunki pracy